Presentació
Nom: Interpretació teatral en caps de setmana

Duració: Del 23 de setembre al 10 de febrer
Mòduls Generals: 14
Modalitat: Presencial
Horari: Dissabtes de 10:00h a 14:00h
Certificat: Diploma acreditatiu
Convalidació de crèdits: Si
 
Preu: Consultar el cost i el finançament dels estudis
Accés: Majors de 18 anys / No cal presentar titulació
Idiomes: Català i castellà 


Docent: 

Objectius
El curs d'interpretació teatral en caps de setmana és un curs d'aprofundiment en els coneixements tècnics i artístics de la interpretació teatral. Amb classes lectives i pràctiques es mostrarà a l'estudiant quines són les nocions a treballar i conèixer per aprofundir en el seu talent.

Perfil d'ingrés
Tots aquells perfils que hagin tingut un apropament a la interpretació teatral i que vulguin expandir coneixements de manera lectiva i pràctica.

Mòduls generals
M1 Principis bàsics de l'interpretació
Accions físiques, espai, escolta, relaxació, concentració, atenció, acció-reacció, sensorialitat, emoció  
M2 Història i metodologies
Principals dramaturgs, Stanislavski, Chejov, Peter Brook etc
M3 Aplicació de tècniques metòdiques
Pràctica de les metodologies amb exercicis guionitzats
M4 Investigació actoral
L'ampliació de la nostra gama expressiva
M5 Ser i estar
Pràctica i comprensió sobre la improvisació
M6 La repetició
Pràctica
M7 Treball del text
Comprensió, secció lingüística i treball de camp
M8 Utilització de diferents formes d'apropament al text i al personatge
Anàlisi de línies de l'acció
M9 Monòleg interior i exterior
M10 Creació i exposició d'escenes
Pràctica aplicada a classe
M11 Projecte final 
Representació teatral en un teatre (Teatre San jaume Premià de d'Alt)

 

Tweets de Escola de Cinema de Mataró @ECMescoladecine