Presentació
Nom: Taller Teatral

Duració: Semestral 
Modalitat: Presencial
Horari: Dissabtes de 19h a 20h
Certificat: Diploma acreditatiu 
Convalidació de crèdits: No

Preu: Consultar el cost i el finançament dels estudis
Accés: De 10 anys a 16 anys
Idiomes: Català i castellà 
Inscripció en Línia 


Professorat
Aleix Billà (Director i Actor) És actor de teatre des dels sis anys, entre altres cursos, tallers i intensius ha estudiat diversos cursos a l'Aula de tetatre de Mataró. Després de dirigir un parell de tallers va consolidar-se com a director de teatre l'any 2015. Actualment és un dels directors del teatre infantil d'Argentona i un dels components del grup Dowlan Ensemble. La seva passió l'ha portat a formar-se també en els camps de la cinematografia a l'Escola de Cinema de Mataró on un dels seus últims projectes cinematogràfics amb més d'una desena de nens i nenes actors l'han portat a estar seleccionat al Festival de Cinema de Girona.  

PROGRAMA FORMATIU 
Què és un taller de teatre? És un curs d'aprenentatge en l'art de la interpretació en el que de forma gairebé simultània es posen en pràctica tant els coneixements previs com els que es van adquirint en el curs i que culminen amb una representació final fruit de la imaginació i creativitat dels alumnes en que poden mostrar tot el que han après.

Per tant, feta aquesta introducció, aquest taller intensiu de teatre oferirà als alumnes la possibilitat d'aprendre i mostrar uns coneixements en l'art de la interpretació en un marge de temps més reduït gràcies a l'experiència personal del professor i a la major disponibilitat de temps dels alumnes donat que es fa fora del curs escolar.

1. Les primeres setmanes seran dedicades a jocs de teatre per tal de fomentar la confiança, el
companyerisme i les habilitats interpretatives; a exercicis d'improvisació per tal de reforçar les
habilitats interpretatives, la creativitat i la imaginació; i, finalment, a la lectura de texts de teatre i al visionat de fragments d'obres per tal de reforçar els punts anteriors i plantejar idees per la representació final.

2. A continuació s'elaborarà el guió de la representació final a través de jocs i exercicis d'improvisació guiats al motiu de la representació, així com de les idees que els alumnes puguin aportar fora d'aquests exercicis.

3. En les setmanes següents, s'assajaran i poliran els esquetxos de la representació final, alhora que van aprenent, així com en les tres setmanes anteriors, conceptes i tècniques per anar millorant les seves dots interpretatives.

Al llarg del curs es plantejaran dues sortides per anar a veure obres de teatre i una altra per fer una visita a un teatre i veure com funciona per dins.

*Depenent de la data de la/es representació/ns es pactarà amb els alumnes i els seus pares dies adicionals d'assaig que tindran lloc un cop finalitzat el curs.

** L'horari de les excursions per anar a veure obres de teatre aniran subjectes als horaris del/s teatre/s al/s que es vagi/n.

 

Tweets de Escola de Cinema de Mataró @ECMescoladecine